Šumska sova

Šumska sova (Strix aluco) aktivna je noću i vrlo je rijetko ljudi mogu vidjeti u prirodi, no poznata je zbog svog prepoznatljivog glasanja. 
Sova može imati dužinu tijela od 30 do 40 centimetara, a težiti do 650 grama. Raspon krila može biti od 90 do 105 centimetara. Spolnu zrelost dosežu s 1 do 2 godine, a gnijezde se od ožujka do svibnja. Boja perja varira od sive do crvenosmeđe.

Obitavaju na području cijele Europe, osim Skandinavije, te na manjim područjima sjeverne Afrike, zapadne Rusije i Kine. Najviše se može naći u bjelogoričnim i miješanim šumama na starim stablima gdje se može prikladno gnijezditi.
Hrani se malim sisavcima, pticama, vodozemcima, crvima i kukcima, a najveća utvrđena starost jednom primjerku bila je 18 godina. Na žrtvu se spušta gotovo nečujno, a može uloviti čak i šišmiša u letu.
Nakon što mlade sove postanu samostalne, počnu tražiti svoj teritorij, a ako su sva obližnja područja već zauzeta, mnoge ugibaju jer nemaju gdje loviti kada odrastu.