Magarac

 

Magarac (Equus a. asinus) živi diljem svijeta kao domaća životinja. Narastu u visinu od 90 do 150 centimetara, ovisno o vrsti, a težina im iznosi do 400 kilograma. Izvorni oblik domaćeg magarca je afrički magarac.
Spolnu zrelost dosežu u dobi od 2 godine, a pariti se mogu cijelu godinu. Na svijet obično dolazi jedan mladunac. Mlijeko siše 5 do 6 mjeseci i privrženo je majci.

Ima duge i vitke noge s kopitima koja omogućavaju penjanje po strmim tenerima. Zbog svoje izdržljivosti često je nosio težak teret. Rijetko mogu postići brzinu od 50 km/h. Za razliku od konja, imaju puno veće uši. Osim toga, magarci imaju 31 par kromosoma, a konji 32.
Životni vijek magarca iznosi 40 godina, a hrani se sijenom, travama, slamom i žitaricama. U divljini živi u skupinama od oko 100 jedinki, a može se pronaći u Sjevernoj Africi, te u Australiji gdje živi oko milijun jedinki i u Sjevernoj Americi gdje ih ima 6000.