Srebrnasti galeb

Srebrnasti galeb (Larus argentatus) živi na obalama srednje i sjeverne Europe i najčešći je stanovnik Jadrana.
Može narasti do 60 centimetara, a raspon krila mu je od 140 do 150 centimetara. Težina mu iznosi od 1 do 2 kilograma. Ima bijelo perje, dok mu je gornja strana tijela siva. Životni vijek srebrnastog galeba može doseći i 30 godina.

Hrani se ribama, mekušcima, rakovima, pticama i bodljikašima. Ponekad jede i male glodavce, no kao i ostale vrste galebova obilazi smetlišta u portazi za hranom.
Spolnu zrelost doseže sa 4 do 8 godina. Na obalama i dinama polaže jaja u gnijezdo od biljnog materijala kojeg grade oba roditelja. Najčešće ima 2 do 3 jaja koji oba roditelja griju oko 30 dana. Nakon što se izlegu, ptićima treba 6 tjedana dok ne postanu za samostalni let.
Imaju karakterističan i prepoznatljiv zvuk glasanja, a kad se spremaju na napad gaču ili proizvode duboki glas.