Kako nastaje duga ?

 

Duga na najlaksi nacin se može objasnitii kao: optički i meteoroloski fenomen koji se može pojaviti na nebu. Ona nastaje tako što se sunčevi zraci prelamaju kroz sitne vodene kapi, najčesće je to nakon kiše. Zraci svetlosti se tada razlažu na svoje osnovne komponente, oni će formirati optičku predstavu u vidu nekoliko linija od kojih je svaka različite boje i sve zajedno jednostavno predstavlja “ Spektar sunčeve svetlosti”. Nije svaka duga ista, postoje dvije vrste duga, a one su:


Unutrašnja primarna duga – ona nastaje kada se sunčevi zraci odjednom prelome na poleđini kapljica. Tu je plava boja sa unutrašnje strane, a crvena je sa spoljašne strane primarne duge.
Spoljašnja sekundarna duga – Ona nastaje kada se sunčev zrak dvostruko prelomi sa poleđine kapljice.
Pored primаrne i sekundаrne duge koje se mogu vidjeti u suprotnom smijeru od kretаnjа Sunčevih zrаkа, veoma rijetko je moguce vidjeti tercijаrnu i kvаrtаrnu dugu u istom smeru kretаnjа Sunčevih zrаkа.     Dugu mozete posmatrati kad god postoje kapi kise u atmosferi i dok sunce svoje zrake reflekture kroz kapi. Nijedna duga neće nastati na nekoj posebno odredjenoj lokaciji, vec ćete je vi vidjeti u zavisnosti od mijesta u kom se posmatra. Duga se veoma lako može ugledati pored vodopada, fontana ili kroz maglu. A nekad se može vidjeti i sekundarna duga zajedno sa primarnom dugom.