Što je magla i kako nastaje?

  Magla je prizemni oblak sitnih vodenih kapljica koji nastaje u prizemnom sloju troposfere ili ledenih kristala koji su toliko sitni i lagani da uspijevaju da lebde u zraku. Magla će nastati onda kada je razlika između temperature zraka i temperature rosišta manja od 2.8°C.

 

Najjednostavijerečeno: “magla je oblak koji se nalazi skoro na tlu zemlje”. Magla izgleda bjeličasto, mada u blizini industrijskih zona ona će možda poprimiti žućkasto-sivu boju jer će se tada promiješati sa dimom i prašinom koje ispuštaju industrijske zone.Maglanastaje tako što se dogodi poces kondenacije sa vodenom parom u zraku. Kondenzacija zapocinje sa malom količinom vlage, te se polako stvara tek mala sumaglica. Kako se sve više vlaga povećava, tako se i kondenzacija ubrzava, i tek poneka kapljica i sumaglica se sve više povećavaju i tako se pretvaraju u maglu. Ono sto je zanimljivo jeste da i vjetar utiče na maglu, magla se ne može stvoriti ako je vjetar previše jak, jer će je vjetar rastvoriti ili je odnijeti u visinu, pa će magla preći u oblak.

Podjela magle:

·         Slaba – gdje je horizontalna vidljivost od 1 km,                                                                  

·         Umjerenu -  gdje je horizontalna vidljivost od 500 m i

·         Jaka – gdje je horizontalna vidljivost od 50 m.

O tome koliko će neka magla biti stabilna najviše ovisi o tome kakva će biti : svojstva kapljica, njihova veličina kao i kakav će biti električni naboj te kapljice. Magla će postati nestabilna onda kada su kapljice drugačije veličine, kada manje kapljice isparuju te se para ponovno kondenzira na većine. Kapljice s različitim električnim nabojem će se privući i takožer veoma brzo spojiti. Kako magla polako postaje nestabilna, onda će se uzrokovati njeno polako slabljenje i postepeno nestajanje.