Što je snijeg i kako nastaje ?

Što je snijeg ? Snijeg nije ništa drugo nego obična voda u veoma hladnom i čvrstom stanju. Njegova kristalizacija se odvija u atmosteri.Ono što treba napomenuti je da vecina ljudi miješa što je to snijeg, susnježica i led. Snijeg je veoma sličan kiši i ledu. Ali to uopće nije ista stvar. Snijeg, kiša i led se razlikuju po obliku i strukuri.

Veoma je važno znati da snijeg nastaje prvo u oblacima, tu se svi sniježni kristali formiraju direktno iz vodene pare. Svaka pahulja snijega može da nastane od samo jednog ili više spojenih kristala, dok se pri višim temparaturama svi grade od velikog broja kristala I svi padaju na zemlji u obliku veoma malih snijeznih grudvica. Također je veoma interesantno znati da je ustvari svaki sniježni Kristal jedan veliki Kristal leda. Rast svakog sniježnog kristala će početi u oblaku. Tada superzasićenu vodene paru formiraju molekule vode koji se kondenzuju oko svih sićusnih čestica prašine i tako će obrazovati šestostranu prizmu na koju se dodaju svi novi slojevi molekula. Vremenom će sniježni Kristal polako rasti, međutim rašće sve brže i postajaće sve veći i veći. I svih čest uglova prave sniježne grudvice pa će se sve više razmaknivati I tek onda ce rasti brzo I početi da dobija oblik prave sniježne pahulje. Svi krakovi će približno rasti istom brzinom jer su atmosferski uslovi praktično isti za sve krake.
Sve paljuhe snijega će izgledati veoma slično, međutim šanse da padnu dvije iste pahuljice snijega skoro pa da su jednake nuli. Jer za skoro svaku sniježnu pahulju su drugačiji uslovi gdje nastaju I tako molekularna struktura leda nije skoro nigdje ista.
Većina snijeznijih pahuljica iznosi odprilike oko 2 cm, mada neke pahuljice snijega mogu porasti čak I do 5 cm.
Vidljiva sunčeva svjetlost je većinom bijele boje. Večina stvari u prirodi ce upijati dio sunčeve svjetlosti koja im daje njihovu boju. Snijeg će medjutim da reflektira većinu sunčevog svjetla. S obzirom na to da snijeg ima veliki broj malih kristala, sunčeva svjetlost se uspješno odbija, poput malih zrcalčića. Snijeg ce najčešće padati na temperaturi zraka oko 0°C jer topliji zrak može sadržavati više kolicine vlage.